საღებავი

გამხსნელი

ლაქი

გრუნტი - ფითხი (ბეშუმნი)

საგოზავი (შპაკლი)

ზუმფარა (შკურკა)

თვითწებადი ლენტი (სკოჩი)

წებო - ჰერმეტიკი

პოლირების საშუალებები

დამხმარე საშუალებები

მღებავის აღჭურვილობა

მღებავის სამუშაო ინვენტარი